Вдното огледало в Кърджали е изключително замърсено посочва очевидец, цитиран от 24rodopi.com.

Той използва израза „Гнусна работа. Мръсотия се носи по повърхността на застоялата вода“ и е изпратил снимка до медията.

През 2009 година Кърджали се сдоби с „водно огледало”. Изграждането на това съоръжение е мечта с  десетилетна история. Местната и държавната власт  са  осъзнавали важността на този обект както в икономически, така и в екологичен, туристически, спортен и културен аспект, но по различни причини корекцията на река Арда и изграждането на плавателния канал са останали само мечта доскоро.

Проектът “Укрепване на бреговете на р.Арда в района на град Кърджали” е комплексен строеж и се състои от 10 подобекта. Масивен яз с подпорни стени по двата бряга оформят водно огледало с дължина 3 километра и ширина 160 метра.