Дебитът на язовир „Студена“ значително е намалял до обеми, приближаващи критичния минимум, т.нар. мъртъв обем на язовира,  при който не може да бъде осъществявано водоподаването за питейни нужди на населението на града, съобщава Булфото. 

Язовир „Студена“ съгласно Закона за водите е държавна собственост и като такъв той се стопанисва и управлява от МОСВ.


Нивото на водата в язовира се наблюдава от ВиК-Перник.