Строителството в Царево и Ахтопол ще бъде забранено от 15 май до 1 октомври тази година. Това се прави с оглед нормалното започване и протичане на туристически сезон „Лято 2016“, съобщиха от Община Царево. Заповедта е издадена от кмета Георги Лапчев.
В нея е посочено, че се забранява извършването на строително-монтажни дейности и в селата Резово, Синеморец, Лозенец и Варвара, както и техните землища, а също и в землищата на Ахтопол и Царево. Забраната за строителство на тези места важи от 15 юни до 15 септември.<br /> <br /> Строителни работи ще се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни и геозащитни мерки и дейности, до отстраняване на повредата, както и в случаите на реализиране на обекти по техническата и социална инфраструктура, финансирани от общинския бюджет.<br /> <br /> Забранява се и достъпът на тежка строителна механизация (кранове, багери, самосвали, фадроми и т.н.) до указаните населени места. Изключение ще се прави за техниката за асфалтиране и поддържане на уличната мрежа, също и за извозването на битовите отпадъци.<br /> <br /> В срока на гореспоменатата забрана се определя заобиколен маршрут на тежката строителна техника &ndash; през временно отклонение при гробищен парк и пречиствателната станция за отпадни води в Царево.<br /> <br /> Участниците в процеса на строителство, собствениците на имоти, възложителите и инвеститорите на строителните обекти в населените места са задължени да предприемат необходимите действия по изграждане и обезопасяване на строителните обекти и площадки. Те трябва да почистят също така тротоарите и уличните платна около строежите. Това трябва да стане в срок до 1 юни.<br /> <br /> Тези, които нарушат изискванията на тази заповед, ги грози съставянето на констативни протоколи и актове от упълномощени служители на Общинската администрация, както и служители на Районното управление в Царево.&nbsp;