“В районната администрация е постъпил проект за промяна на регулационния и застроителен план на хотел “Рила”. Предстои хотелът да бъде съборен и да бъде построен комплекс от търговска, жилищна и административна част. Проектът предлага сериозна намеса в трудната за балансиране централна градска част”. Това написа в профила си във Фейбук кметът на столичния район “Средец” Трайчо Трайков.

В становището си до главния архитект на София Трайчо Трайков изброява значението на следните обстоятелства:

– Обектът попада в територия с културно историческо наследство. Появата на нова висока сграда ще наруши сериозно архитектурно историческия облик на ул. „Леге“.

– Новопредвидената сграда е разположена в Археологически резерват “Антична Сердика и Средновековен Средец” с категория „национално значение“.

– Обектът попада и в охранителна зона на Единична недвижима културна ценност „Църква „Св. Николай Мирликийски“, с категория „местно значение“. Съществуват опасения, че конструктивната стабилност на старинната църква и останалите сгради НКЦ може да бъде застрашена от предвидените мащабни строителни дейности.

– Предлаганото ново застрояване и уплътняване на зоната трябва да бъде съобразено със стратегията на общината за развитие на публичните пространства в градския център, проект “София – град за хората” и доклада изготвен от проф. Геел. Поставените цели като облекчаване на автомобилния трафик в центъра на града и планирането в „човешки мащаб“ са несъвместими с предлаганото високо застрояване. Съществуващият и в момента проблем с паркирането ще бъде усложнен.

– Следва също да се вземе предвид и значителното увеличаване на количеството генерирани битови отпадъци, което ще усложни сметосъбирането и сметоизвозването, и ще наложи да се предвидят пространства за разполагане на голям брой нови контейнери за смет, нарушаващи привлекателността на околните улици.

– Разширяването на пешеходните зони около обекта (ул. Съборна, пл. Света Неделя) и обновяването на околното пространство ще бъде обезсмислено от превръщането на зоната в строителна площадка, и навлизането на тежка строителна техника. Уличната настилка около обекта представлява Единична урбанистична и архитектурно-строителна недвижима културна ценност (НКЦ) “Керамични и гранитни паважи, положени преди 1944 г. на територията на град София” с предварителна категория „местно значение“. Необходимо е да се гарантира предодвратяване на нейното увреждене.

– Не на последно място разрушаването на съществуващата сграда и последващия строеж биха създали сериозни неудобства на живеещите, и работещите в зоната, свързани със шум, прахово замърсяване, блокиране на улици за години напред. При сегашната несигурна икономическа ситуация реализацията на подобни смели инвестиционни инициативи е много несигурна и би могла да се проточи допълнително. Това от своя страна създава предпоставка за пореден спрян голям строеж, което би се отразил много негативно на визията на най-представителната градска част, смята кметът на района.

БГНЕС пък уточнява, че в началото на месец март собственикът на сградата – “Рила-център”, е възложил изработването на концептуално предпроектно проучване за евентуално изграждане на жилищна сграда. Новият проект ще се реализира на мястото на съществуващите сгради, които съгласно Общия градоустройствен план на София попадат в стария градски център. Максимално допустимата разгъната застроена площ (РЗП) може да е 18 000 кв. метра. Проектът на новите сгради предвиждат комбинация от две постройки – висока с лице към ул. “Позитано”, и ниска, на калкан, със сградата на бившия “Кореком”. Във всички подобни сгради партерните нива се предвиждат за обществено обслужване.

Това не е първият план за промяна на хотел “Рила”. Преди години бившият му собственик искаше да издигне на негово място 22-етажна сграда. Преди време се появи и идеята за разширение на хотела с ново 10-етажно тяло. На 31 октомври 2018 г. главният архитект на столицата Здравко Здравков разреши изработването на проект за изменение на плановете за улична регулация, за застрояване и работен устройствен план.


Под градинката на хотел “Рила” има археология и останки от древна Сердика. Съдебни спорове имаше за самата градинка пред хотела между общината и държавата. Преди години бившият областен управител Тодор Модев я деактува в държавна. А тогавашният кмет на София Бойко Борисов заведе дело срещу областната управа, за да върне градинката.

Смята се, че под сградата може да се крият останките на двореца на император Константин. “Археологическите проучвания ще започнат, след като приключат разкопките на пл. “Св. Неделя”, обясни миналата година зам.-кметът по култура и образование Тодор Чобанов.

Хотел “Рила” не е паметник на културата, т.е. няма статут на единична недвижима културна ценност, съобщиха по-рано от Националния институт за недвижимото културно наследство (НИНКН).

Хотел “Рила” е построен през 1962 г. За нуждите на ЦК на БКП и в него са отсядали делегати на конгресите на партията.

От Столична община потвърдиха за БГНЕС, че проектът за новата сграда е приет, като предстои събарянето на хотел “Рила”, като допълниха, че теренът е частен и е в правото на собственика да прави каквото иска с него.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!