Биолози от Хавайския университет в Маноа, както и от Националния природонаучен музей в Париж, показаха доказателства, че на Земята е започнало масово измиране на видовете. 

Те са сигурни, че морът вече е започнал и причината за него е дейността на човечеството, пише Biological Reviews.

Експертите подчертават, че днес шестото масово измиране е свързано само с определени групи живи организми, които са в изключително опасно положение.

Това може да обясни защо животните от Червения списък на IUCN умират по начин, който не е особено забележим в сравнение с други видове.
Изследователите също така отбелязаха, че списъкът на много редки и застрашени видове включва само малък брой безгръбначни, оценени за консервационен статус.

Всъщност животните от тази категория умират няколко пъти по-бързо и по този начин надхвърлят фоновата стойност. От 16-ти век до 13% от всички видове мекотели от съществуващите два милиона са изчезнали.

Това е приблизително 150-260 хиляди от най-разнообразните видове, въпреки че само 882 вида са изброени в Червената книга.

В същото време няма абсолютно никакви доказателства, че морската биота е в същото критично състояние като неморската. Струва си да се обърне внимание на факта, че островните видове са пострадали няколко пъти повече от континенталните.

Към днешна дата учените се съмняват, че поредното изчезване е нормално явление и напълно естествен процес. Те вярват, че само човекът може да бъде силата, която има изключително негативен ефект върху биосферата на нашата планета.

Превод: БЛИЦ