Европейската комисия ще представи предложения как страните в Общността да прекратят наложената заради коронавируса карантина, когато условията позволят това.

Чрез видеоконферентна връзка министрите на здравеопазването в Евросъюза ще обсъдят предприетите мерки до този момент.

Те ще набележат предизвикателствата, за да стигнат до най-добрия координиран подход за по-нататъшни действия.