Според аналитиците на рейтинговото агентство Fitch мащабите на риска за европейските и световни банки, които имат свои дъщерни фирми и бизнес в Русия , възлизат на около 242 милиарда долара, съобщи „Ведомости”.
Според информация от банковите среди, голямата част от тези пари са на европейски банки &ndash; повече от 76%, останалите &ndash; на американски и азиатски трезори. Става дума за преки дългове на руски контрагенти.<br /> <br /> Тези кредити са подложени на сериозен икономически и политически риск, смятат анализаторите. Те сочат като най- важни фактори забавянето на икономическия ръст на руската икономика и обезценяването на рублата спрямо долара и еврото.<br /> <br /> Такива вземания на &bdquo;Райфайзен банк&rdquo; от руски клиенти например са 20 милиарда евро и те превишават 2.2 пъти основния капитал на дъщерните клонове на трезора в страната. Банката от години развива активен бизнес в Русия, тъй като там печалбите й бяха най- големи и през 2013 година тя отчете 21% оперативна печалба.<br /> <br /> Сега обаче нещата се променят и ако финансовите санкции срещу Москва от страна на Европейския съюз се увеличат, това може да се отрази негативно на работата й в страната.<br /> <br /> Друга банка със сериозни кредити в Русия е дъщерната австрийска банка на &bdquo;Уникредит банк&rdquo;. Тя има кредитен портфейл от около 30 милиарда долара, който превишава нейния собствен капитал с 20%. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />