Македонският парламент гласува промяна на бюджета, отчитайки ефекта на икономическата криза.
Бюджетът, който в началото на годината възлизаше на 2,7 милиарда евро, е намален с 9%. Дефицитът не би трябвало да се промени и трябва да остане 2,8% от брутния вътрешен продукт и в ревизирания бюджет, който бе приет с 58 на 9 гласа от 120-местният македонски парламент. Според правителството бюджетната ревизия цели поддържане на растежа на БВП и избягване на рецесията. То вече публикува мерки за избягване на рецесията, като намали значително разходите за транспорт и отбрана и замрази бонусите в публичната администрация и намали някои данъци. Очаква се ръст от 1% на БВП през тази година срещу предвидените 5%, при ниска инфлация от 1%. От своя страна централната македонска банка съобщи в края на април, че очаква рецесия от -0,4% вместо предвидения ръст от 3 до 4,4 %. В Македония, която има около 2 милиона жители, безработицата достига над 34%. /АФП