Международният валутен фонд /МВФ/ смята, че една координирана акция на големите западни държави може да доведе до възстановяване на стабилността на борсовите пазари. Необходима мярка с оглед на факта, че най-засегнати от кризата са развитите страни.
Само на американските борси международната банкова криза е довела до изпепеляването на 1400 милиарда долара. Доверието в стабилността на борсите по света е дълбоко накърнено. Загрижени са не само вносителите, но и банките не си дават повече кредити една на друга.
Паричният пазар е пресушен. За да бъде приведен той отново в движение, е необходимо отпускането на общо 675 милиарда долара в течение на следващите пет години. Според модела на МВФ преобладаващата част от средствата трябва да дойдат от централните банки. Експертите на МВФ подчертават, че от съживяването на финансовите пазари са заинтересувани не само банките, но също индустрията и обикновените хора, тъй като кризата удари както икономиката, така и доверието на вложителите.
Нужни са координирани мерки на индустриалните държави. Времето на индивидуалните национални решения било вече отминало, защото финансовите пазари били така взаимно преплетени, че можели да бъдат оправени само с общи глобални действия. Специално в Европа решенията на национално равнище са абсолютно безплодни, подчерта шефът на отдел "Пари и капиталови пазари" на МВФ Хайме Каруана. "Особено важно е да се подобри координацията между европейските страни. Това, разбира се, не означава всички правителства да предприемат еднакви стъпки, тъй като страните-членки на ЕС имат различни структури и институции на своите финансови пазари", казва той.
Но така или иначе е необходима координация. Това е единственият начин за възстановяване на доверието в борсите и банките.
Ето какво казва Ян Брокмайер от МВФ: "Понятно е, че политиците искат да успокоят хората. Само че това би трябвало да стане по координиран начин. Според нас не би трябвало да има големи различия между отделните страни-членки на ЕС. Тези стъпки би трябвало да се съгласуват между всички европейски правителства". /ДВ