На 25 ноември природозащитници представиха данни, че нивото на радиационно замърсяване внезапно се е увеличило в зоната на отчуждаване. Показателите са били повишени стотици и дори хиляди пъти. Никой не знае точно с какво са свързани промените.

Измерванията са извършени на 17.11 в различни населени места. Във вече безлюдното село Стечанка в 10:55 ч. радиацията възлиза на 117 000 WIP/час. Няколко такива високи увеличения бяха регистрирани преди ден, информират местни медии.В село Горностайпол (Вишгородски район), където живеят 1100 души, облъчването е достигнало 87 620  nSv/h, въпреки че преди това цифрата не надвишаваше nSv/h. Превишението е 876 пъти.

На 17-18 ноември радиацията се увеличи до nSv/h близо до отработеното ядрено гориво ISF-2. Преди това броят не беше повече от nSv/h. Настъпило е увеличение от 600 пъти.

На 18-ти, на станцията Отводящ канал, бяха получени индикатори от mSv/h, което е триста пъти повече от обичайните стойности. На 19 ноември бяха проучени станциите Zalesye, Zapolye и Cherevach, където увеличението беше до nSv/h.

Известно е, че на 18 отработеното ядрено гориво е прехвърлено за първи път в новоизграденото хранилище ISF-2. Там ще се съхранява сто години. Работата е извършена от специалисти от ЧАЕЦ. Смята се, че скокът на радиацията е свързан именно с претоварването на материала, но експертите отбелязват, че това е изключено.

Странно е, че фоновото лъчение е претърпяло сериозни промени периодично и драстично. Изглежда, че някой е превозвал опасен радиоактивен товар.

Въпреки приключването на работата, подскоците на радиация не спрели.  Каква е причината за появата им, никой не може да каже със сигурност.

Превод: БЛИЦ