Общото събрание на ООН прие с обикновено мнозинство проекторезолюция на Молдова, призоваваща за незабавно изтегляне на влизащите в състава на миротворческите сили руски военни в Приднестровието.

„За“ гласуваха 64 страни, „против“ – 15, а още 83 се въздържаха. Проекторезолюцията са подкрепили повечето страни от ЕС, сред които Австрия, Белгия, Дания, Германия, Гърция, Италия, Испания, Полшна, Португалия и др., както и САЩ и Канада. Сред въздържалите се са множество африкански и латиноамерикански страни, както и членове на ОНД. Сред страните, гласували „против“, са Армения, Беларус, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия и Венецуела.

Проекторезолюцията е подготвена от Молдова в съавторство с Грузия, Канада, Латвия, Литва, Румъния, Украйна и Естония.

Предложеният документ предлага на Общото събрание „да включи в предварителния дневен ред за своята седемдесет и трета сесия точка, озаглавена „Пълно извеждане на чуждестранните въоръжени сили от територията на Република Молдова“. Авторите смятат, че е необходимо да „се призовава Русия настоятелно, без уговорки и по-нататъшно забавяне, да завърши предвиденото извеждане на оперативната група руски войски и въоръжението им от територията на Република Молдова“.