Днес папа Франциск направи най-обширната ревизия на канона на католическата църква от четири десетилетия, настоявайки епископите да предприемат действия срещу духовници, които злоупотребяват с непълнолетни и уязвими възрастни, извършват измами или се опитват да ръкополагат жени, предава Reuters.

Ревизията, която е в процес на работа от 2009 г., включва целия раздел Шести от Църковния кодекс на каноничното право, състоящ се от около 1750 члена. Той замени правилата, одобрени от папа Свети Йоан Павел II през 1983 г. и ще влезе в сила на 8 декември, уточнява Фокус.

Ревизираният раздел, включващ около 90 члена, отнасящи се до престъпления и наказания, включва много съществуващи промени, направени в църковното право от Франциск и неговия предшественик Бенедикт XVI.

Той въвежда нови категории и по-ясен, по-специфичен език в опит да даде на епископите по-малко възможност за лавиране.

В отделен придружаващ документ папата напомни на епископите, че те са отговорни за спазването на буквата на закона.

Една от целите на ревизиите, каза Франциск, е "да се намали броят на случаите, в които налагането на наказание е оставено по преценка на властите".

Архиепископ Филипо Яноне, ръководител на департамента на Ватикана, който наблюдаваше проекта, заяви, че е имало "климат на прекалено „хлабаво“ тълкуване на наказателното право", където някои епископи понякога поставят милостта пред справедливостта.

Сексуалното посегателство срещу непълнолетни е включено в нов раздел, озаглавен „Престъпления срещу човешкия живот, достойнство и свобода“, в сравнение с неясните по-рано „Престъпления срещу специалните задължения“.

Новият раздел беше разширен, за да включва престъпления като „подвеждане“ на непълнолетни или уязвими възрастни към сексуални действия или притежание на детска порнография.

Промените включват отнемане на духовния сан на духовници, които използват „заплахи или злоупотреба с властта си“, за да принудят някого да има сексуални отношения.

Миналата година вътрешен доклад установи, че бившият американски кардинал Теодор Маккарик е злоупотребил с властта си, за да принуди семинаристи да имат сексуални отношения с него. През 2019 г. той беше отстранен по обвинения в сексуално насилие над непълнолетни и възрастни, кардиналският му пост бе отнет, както и свещеническия сан.

Според новия кодекс миряни на отговорни постове в Църквата и признати за виновни за сексуално малтретиране на непълнолетни или уязвими възрастни могат да бъдат наказани както от Църквата, така и от гражданските власти.

Докато църквата в исторически план е забранявала ръкополагането на жени и забраната е била потвърдена отново от папите, в кодекса от 1983 г. се казва само в друг раздел, че свещеническото ръкополагане е запазено за „кръстен мъж“.

Преработеният кодекс специално предупреждава, че както свещенослужителят, който се опитва да възложи ръкополагане на жена, така и самата жена, биват автоматично отлъчени, а свещеникът следва да загуби сана си.

Кейт Макълви, изпълнителен директор на Конференцията за ръкополагане на жените, заяви в изявление, че макар позицията да не е изненадваща, изписването й в новия кодекс е "болезнено напомняне за патриархалната машина на Ватикана и неговите отдавнашни опити за подчиняване на жените" .

Отразявайки поредицата финансови скандали, които удариха Църквата през последните десетилетия, други нови промени в кодекса включват и икономически престъпления, като присвояване на църковни средства или имущество или груба небрежност в тяхната администрация.