Математикът проф. Николай Витанов даде кратка информация за военните действия в Украйна и политическата обстановка у нас към 10 април. Ето какво написа анализаторът в личния си профил във Фейсбук: 

Кратка информация за войната и политиката за 10 април 2023 г.

Мисля, че през последните дни доста подробно ви описах какво се очаква в българската политика и на фронта в Украйна. Гледаме.

Във вечно движение бъдещето е – казва зеленото човече от „Звездните войни“. Социалната система си върви по някаква траектория из огромното социално фазово пространство (така се нарича това нещо в математиката и в другите естествени науки). Потенциални парчета от този траектория се движат из пространството – това са сценариите и вечното движение на бъдещето.

В даден период от време някой сценарий се стабилизира и се залепя за траекторията, като я продължава и системата продължава да се движи по новото парче от траекторията. Та от тази гледна точка, за какви сценарии ви говорих? Сценарият политическо правителство ГЕРБ/СДС и ПП/ДБ. Реализацията на този сценарий е при ПП/ДБ.

Казах ви, че вероятността за реализация е малка. Ето – малка е. Трябва да стане чудо – силна външна намеса, за да се реализира. Outlier трябва. Outlier няма. Следващият сценарий, който може да се залепи за траекторията е експертно правителство, предложено от ГЕРБ/СДС. Това парче от траекторията е в ръцете на Корнелия Нинова.

Вероятност за стабилизация – немалка, но както ви казах, не е 100%. Следващото парче, което може да се стабилизра е сценарият Служебно правителство – пак. Следват още няколко сценария с малка вероятност, тъй като е ясно, че при тях трудно ще се направи стабилно правителство.

И така нещата отиват натам. Екпертно-програмно правителство (правителство от експерти, изпълняващо набор от задачи) или само експертно правителство с първия мандат или драматизация със следващите мандати водеща към поредното служебно правителство. Само гигантска външна намеса може да стабилизира нещо друго и да залепи малко вероятен трети сценарий към траекторията на системата. Гледаме.

В Украйна – подробно съм описал коя от страните какво се очаква да направи. Знаете накъде се очаква да атакуват руснаците. Знаете, че чакаме украинския юруш и накъде се очаква да е той. Знаете и какви са оценките ми за развитието му. Гледаме. Виждаме, че руснаците продължават бавното напредване в Бахмут и в района на Донецк – Авдеевка и Мариинка. Украински бригади биват смилани там и това подяжда резервите за юруша. Но юруш ще има.

Чакаме.

Следват рубриките

Политологията –(Ден 115)

Караме нататък с политическата култура. Ама, тя, политическата култура (демек, съвкупността от типичните за даденото общество или социална група вкоренени образци на политически представи, ценностни ориентации и политическо поведение) не е единно нещо и изглежда по различен начин в зависимост от ъгъла под който я гледаме. Така, докарахме го до любимото на Витанов тичане по ъглите.

Продължаваме да тичаме. Тичаме към ъгъла, наречен отношение на политическата култура към властта. Тук виждаме господстваща политическа култура (на тези, които са на власт) контракултура (претендираща да стане господстваща). В последните две години у нас имаше битка на политическите култури.

В началото господстваща беше политическата култура на ГЕРБ, които управляваха и имаше две политически контракултури – президентската и жълтопаветната. Жълтопаветната контракултура използва похвата – пльос тумбака на павето, за да се отипа де се превърне в господстваща. Не се получи особено – това, което бе господстващо през по-голямата част на периода бе президенската политическа контракултура.

Политическата култура на ГЕРБ от господстваща стана контракултура. Когато господстващата политическа култура не внимава, обхватът на контракултурите се разширява. Тъй беше преди 2 години, тъй е и сега. Контракултурата на ГЕРБ се разширява и понеже не се ограничава, може да стане отново господстваща. Интересно е тогава, жълтопаветната контракултура дали ще измисли нещо друго за противодействие освен – пльос шкембето на павето? Да видим. Не се забелязва разнообразие в тази политическа култура.

Бягаме към следващия ъгъл. Там е гледната точка към политическата култура откъм отношението и към прогреса. Имаме затворена политическа култура и отворена политическа култура. Затворената политическа култура препочита образците на поведение, диктувани от традицииите. Отворената политическа култура лесно възприема измененията и новите ценности.

У нас политиците го играят отворени политически културяги. Каквото повее на запад - веднага падат панталоните и се вдигат полите, за да се възприеме. Правилно ли е това? Не. Ами как е правилно. Правилно го правят японците. Като дойде нещо отвън, те внимателно преценяват доколко то съответства на традициите им и ако сметнат, че е полезно, чак тогава полека го интегрират. Няма смъкване на гащи, няма вдигане на поли. Така се прави.

Хайде стига за днес. Утре – още.

Следва малко демография от книжката

ВИТАНОВ, ПОПУЛАЦИОННА ДИНАМИКА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, 2005 ГОДИНА (ден 73)

Да напомним докъде стигнахме.

... Що се отнася до ситуацията в България, теорията на Иистърлин показва, че правилният подход на едно правителство е да не създава прекалено големи очаквания у хората за нарастването на доходите им. Такива очаквания се създават сега поради наближаването на момента за приемането ни за член на Европейския съюз, ...

Цитирам, бе, цитирам проклетника Витанов от горната книжка. Писано през 2005 година.

Витанов не бе послушан. И дойде разочарованието. Но какво стоеше зад думите на Витанов? Кой е този Иистърлин? Става дума за теориите за раждаемостта, описани на страници 94 и 95 от книгата.

Описанието започна с извода на Фридландер и Силвър за положителната корелация между раждаемостта от една страна и от друга страна детската смъртност, неграмотността, процента на селското население. Там, където детската смъртност и неграмотността на населението намаляват, където процента на селското население намалява, там и раждаемостта намалява. Ето защо при комунизма, казват Фридландер и Силвър, се очаква демографска криза. Чисто и просто – нали така. Че и вярно.

Сега към Иистърлин и теорията му за кохортите. Няма да навлизам из дълбините, но изводът е, че има връзка между раждаемостта и относителния икономически статус. Отнсителния икономически статус е сравнението между реалния доход и очаквания доход. Големи очаквания, малка реализация – и раждаемостта намалява.

Tова имаше наум Витанов, като казваше тогава – не създавайте напразни очаквания. Раждаемостта ще намалее. „Велики специалисти“ преди 20 години се цамбуркаха с Витанов и му говореха, че само яде парите на народа. Е, Витанов изнесе тези изследвания в чужбина и не яде парите на народа. Днес е време Витанов да почне да се цамбурка с „великите специалисти“. Ами да почнем – е, какво стана „велики специалисти“. Стана ли това, което Витанов предсказваше?

Стана. А вие ядохте ли парите на народа? Ядохте ги. И какво направихте? Нищо. Ами то, затуй сме на тоя хал – „велики специалисти“ у нас под път и над път, на всеки ъгъл и с покриващи с тумбак всяко паве. А свестните у нас считат за луди. Затова сме на тоя хал. И ще върнат ли „великите юнаци“ опапаните народни пари? Ко-о-о-о-о-о? Не-е-е-е-е!

Хайде стига за днес по това.

Следва рубриката

Въпросите и отговорите на Витанов

Колко дни вече е валидна прогнозата на Витанов за болници, празни от Ковид – 263. Върви девети месец.

Колко дни вече е валидна прогнозата на Витанов, че няма да има дифузно разпространение на Ковид вируса – 367. 1 година и 2 дни. Вече имаме прогноза на Витанов, чиято валидност прехвърли 1 година. Летвата за тези, които ще анализират и прогнозират следващите пандемии е вдигната доста високо. И още ще се вдигне.

Въпрос – ама защо причината е важна за развитието на конфликта ?

Значи конфликтът си има причини. Причините са като копачите на дупката на конфликта. Копат, копат, копат, копат и по някое време – ето ви я хубавата конфликтно дупчица и хайде скачайте вътре, та да се поизбиете. Та вече е ясно – каква ще е дупката, зависи от копачите. Не щеш да има дупка? Изтрепи копачите. Ами какви са копачите? Копачите, демек причините за конфликта идват от 4 племена

Племе 1: обективни причини

Племе 2: организационни (структурноуправленски причини) – тия са в отделно племе, щата не са чисто обективни

Племе 3: социално-психологически причини – и туй племе не чисто обективно и затова е отделно

Племе 4: Други субективни причини

Тъй. 4 броя племена и в 3-те от тях има доста субективизъм. Значи вътрешната природа на чиляците и особеностите на чиляшките общества са големи копачи а кофликтните дупи. За тях – от утре натам. Днес – малко за племе 4 – други субективни причини. Много са, но днес ще поразчепкаме личностната конфликтоустойчивост.

Та значи, човекът има форми на поведение, структура на психиката и начин на възприемане на нещата. От туй зависи конфликтоустойчивостта му. Да направим малък анализ, свързан с моите юрдечета. Структурата на психиката им е програмирана така, че да възпримат нещата, както им нареди господарят, който ги е програмирал чрез програмисти.

Оттам и формите им на поведение, което е насочено от програмираната им психика в посока крякане срещу Витанов. Две конкретни фоми на поведение. Едните юрдечета директно си крякат. Витанов – лош, грозен, глупав и тъй нататък. Тук програмистите не са се постарали особено. Има други юрдечета, където програмистите са написали още няколко реда. В тези няколко реда пише, че юрдечето трябва да използва реално име и уж да хвали Витанов, ама така да го хвали, че да се получи осмиване. Жалка работа.

И тук програмистите са си оставили ръцете. Юрдечета мои, структурата на психиката на Витанов е такава, че начинът му на възприемане на нещата е далеч над знанията на програмистите, които са ви програмирали. Затова и формите на поведение на Витанов са ви непонятни. Въпреки, че Витанов ви казва това онова, например

Доктрина на Витанов за юрдеците: Намери юрдеци, които да ти свършат работат за собствена сметка.

Как? Използвай нескопосаното програмиране на юрдеците. А има ли суперпрограмисти? О-о-о-о, има. Но те са толкова ценни, че никой няма да ги пусне да програмират български юрдеци.

Добре, стига за днес. Утре ще почнем да поразчепкваме конфликта по метода на тичането по ъглите.

Желая здраве и успехи и нека вирусите и войната да ви подминават.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук