Русия забранява ползването на интернет и дигитални устройства от деца. Според службата за защита на потребителите смартфоните имат сериозно отражение върху здравето на непълнолетните.

В същото време таблетите, лаптопите, стационарните компютри и интерактивните дъски все още са сред позволените инструменти. Освен това никой не забранява на учениците да носят телефони за общуване и връзка с родителите. 

Смартфонът, обаче е посочен като най-неблагоприятният дигитален инструмент за децата. Все по-голям брой съвременни здравни изследвания потвърждават връзката между употребата на смартфони и развитието на късогледство.

Американската оптометрична асоциация публикува през юни 2020 г. подробна статия за провежданите проучвания, които сочат, че с увеличаване на използването на смартфони сред децата пропорционално нарастват и случаите на проблеми с учите. Тенденцията се влоши рязко заради пандемията и електронното обучение, според специалистите.