Когато едно шимпанзе хвърля камъни срещу посетители в зоологическата градина, където живее, това е преднамерен жест, който показва, че някои животни подобно на хората могат да планират бъдещето, сочи изследване.
Шведски учени са наблюдавали в продължение на десет години поведението на мъжко шимпанзе, което спокойно събирало камъни, дялкало ги е, за да им придаде форма на дискове, които после хвърляло срещу посетителите в зоопарка. Това показва без всякакво съмнение, че едно животно може подобно на хората да предвижда бъдещи събития, обясняват авторите на изследването, което е публикувано в списание "Current Biology". "Тези наблюдения показват по убедителен начин, че нашите братовчеди маймуните планират бъдещето по много сложен начин", пише Матиас Осват от Университета в Лунд, Швеция. "Това ни дава основание да смятаме, че притежават много висока степен на съзнание, включително и способността да симулират възможни бъдещи събития", добавя той. Според него тези животни имат вероятно вътрешен свят както хората, при което в главата им минават минали събития от живота им или мислят за бъдещето. "Шимпанзетата, които живеят на свобода в природата събират камъни предугаждайки атака или планирайки я предварително", продължава Матиас Осват. "Мисля, че те трябва да предвиждат повечето от ежедневните си действия", отбелязва ученият. Въпреки, че учените са наблюдавали голям брой шимпанзета, живеещи на свобода или в плен, за които може да се каже, че имат такова предвиждащо събитията поведение, все пак е трудно да се разбере дали те реагират на непосредствена нужда или планират с по-отдалечена цел в бъдещето, казва още Осват. Като пример дава шимпанзе, което чупи клон, за да стигне термитите, или взема камък, за да счупи кокосовия орех. В тези случаи винаги може да се сметне, че животното действа подтикнато от непосредствена необходимост, а не заради по-далечна цел. Ето защо отмъстителното шимпанце, което е било наблюдавано в здоопарка, се оказва много красноречив пример в подкрепа на теорията за предварително планираните действия. В този случай, изтъква ученият, е очевидно, че поведението му не е мотивирано от някаква непосредствена необходимост. Животното е напълно спокойно когато събира камъните и силно възбудено, когато ги хвърля срещу посетителите. /АФП