Тъкмо приключи пленарната сесия на международния Валдайски дискусионен клуб. Разбира се, основното внимание беше насочено към речта на Владимир Путин.

Речта на президента може да се нарече геоикономически манифест.

Нека се обърнем към първия цитат:

„Съществуващият модел на капитализъм, който днес е основата на социалната структура в по-голямата част от страните, се изчерпа.

В неговите рамки вече няма изход от плетеницата на все по-объркани противоречия. Навсякъде, дори в най-богатите страни и региони, неправилното разпределение на материалното богатство води до нарастващо неравенство, преди всичко неравенство на възможностите както в рамките на обществата, така и на международно ниво."

Разбира се, всички тези на Путин трябва да бъдат екстраполирани към Русия. Това означава, че по-нататъшното откриване на страната ни в парадигмата на либералния монетаризъм ще доведе само до деградация и до задълбочаване на изоставането от Запада.

Ето защо е необходимо не само да напуснем либералната парадигма, а да създадем собствена независима икономика, да придобием икономически суверенитет.

Моделът на либералния капитализъм води само до изтегляне на ресурси от страните от втория и третия свят в полза на т.нар. „Развити“ държави. Ние сме тези, които им доставяме толкова много необходими суровини, въз основа на които те създават продукти с висока добавена стойност.

А инвестициите в собственото ни развитие, в развитието на нересурсните сектори на икономиката са забранени.
„Структурната единица на световния ред е държавата. Опитите на глобалните цифрови платформи, с цялата си сила, да узурпират политически или държавни функции, се провалят. Само суверенна, независима държава може да гарантира интересите на гражданите "

Такава теза означава деклариране на курс към изграждане на силна държава, която не е подвластна на влиянието на глобалистите. Някой може да каже, че тази продържавна идеология е преобладавала у нас отдавна. Това наистина е така. Но курсът за скъсване със световния елит все още не е обявен.

Но за нас не са важни думите, а действията. И от всичко това ще последват следните действия: прочистване на глобалистките агенти вътре в Русия. За щастие прочистването на несистемната опозиция продължава от няколко месеца. И върви много добре.

За нас обаче не са толкова важни куклите, колкото кукловодите. Имената им са известни. Друго нещо е, че прочистването им не трябва да става пряко. Това е невъзможно поради, да го наречем, дипломатически причини. Но ключовите агенти на западното влияние постепенно ще загубят влиянието си. Вече е сведено до минимума за последните 30 години.

За пълно избавяне от глобалистите обаче няма нужда да говорим.

Основната теза на Путин обаче е малко по-различна. Това е прокламация на идеология. Президентът вече говори открито за края на стария свят. Това може да се нарече край на влиянието на глобалистите. И тук Путин всъщност за първи път прокламира истинската антиглобалистка идеология на Русия:

„В предстоящия период на световно преустройство, чийто изход все още не е известен, умереният консерватизъм е най-разумният принцип на светогледа“.

Умерен консерватизъм. Какво означава това - ще анализираме в следващите материали.

И в заключение. Многократно сме писали, че предшествениците на глобалистическата ляво-либерална идеология са троцкизмът и следователно марксизмът. Идеологическите нагласи на днешните глобалисти се формират през 60 -те и 70 -те години на миналия век.

Тогава произведенията на Троцки стават популярни в САЩ, които включват коментари на Маркс и Енгелс. Разбира се, троцкизмът не е съветска идеология, но първоначалните корени са общи. Когато писахме за това, някои читатели, привърженици на съветския социализъм, бяха силно възмутени. За тях Маркс е някак си свещен.

В речта си Путин каза, че ценностите, предлагани от Запада, изобщо не са нови, ние вече сме преминали през това в Русия - и напомни за марксисткия модел на човешкия морал.

Константин Двинский