На Световния ден за борба с детския труд УНИЦЕФ поставя фокус върху милионите деца по света, които са ангажирани в някаква форма на опасен или експлоататорски труд, обикновено за сметка на тяхното здраве и образование, както и общото благосъстояние и развитие. Според организацията, милиони деца работят за да издържат семействата си, но е неприемливо детският труд да се извършва от деца, които са твърде малки и трябва да бъдат в училище. В допълнение, има много деца, които извършват работа, неподходяща за лица под 18 години. В най-тежките форми на детски труд, децата са изложени на здравни рискове и физически опасности, тяхното развитие е застрашено, подложени са на експлоатация.
&ldquo;Ние разбираме, че много деца работят, за да изхранват семействата си&rdquo;, каза Сюзан БИЗЕЛ, глобалният ръководител на УНИЦЕФ за закрила на детето. &ldquo;Въпреки това, когато децата са принудени да извършват най-опасните форми на труд, когато заради това те пропускат училище, когато те са изложени на риск и тяхното здраве и благосъстояние са обезценени, това е неприемливо. Трябва да се предприемат действия за преодоляване на ситуацията, включително за предотвратяването на подобни случаи&rdquo;. <br /> <br /> По данни на УНИЦЕФ, около 150 милиона деца на възраст 5-14 години, или почти 1 от всеки 6 деца в тази възрастова група, са принудени да се трудят. Според последните изчисления на Международната организация на труда, 7,4 милиона деца в същата възрастова група са ангажирани с домашен труд, който е непропорционално извършван от момичета.<br /> <br /> Домашните работници са сред най-експлоатираните работници, с които се злоупотребява поради редица причини, включително дискриминация, изключване от трудовото законодателство, изолация и поради прикритото естество на тези форми на труд. Децата са в още по-голям риск, поради малката си възраст, липса на съзнание за своите права, отделяне от семейството си, зависимост от своя работодател. Макар че не всички деца - домашни работници страдат от насилие или експлоатация, децата, които се трудят като такива, са особено уязвими по отношение на трафик, принудителен труд, и най-лошите форми на детски труд, което прави домакинската работа една от най-широко разпространените и потенциално експлоататорски форми на детски труд в света днес.<br /> <br /> УНИЦЕФ обяснява, че дълготрайните мерки трябва да се предприемат на ниво правителства. Организацията подкрепя Конвенция 189 на МОТ за полагащите домашен труд, приета през 2011 г., която по-специално е насочена към жените и момичетата - домашни работници, и поздравява Уругвай, Филипините и Мавриций за това, че са първите страни, които ратифицират конвенцията. Още 20 страни са започнали национален диалог по въпроса за надомната работа около процеса по приемане Конвенция 189 на МОТ. /БЛИЦ<br /> &nbsp;