Австрийският парламент прие днес с единодушие план на сума 100 милиарда евро, за да стабилизира банковия сектор, засегнат от международната финансова криза.
Планът беше представен миналата седмица от канцлера Алфред Гузенбауер в момента на срещата на държавните и правителствени ръководители от Евросъюза. От споменатата обща сума 75 милиарда евро ще бъдат предназначени за гарантиране на междубанковите заеми, 15 милиарда - за евентуална рекапитализация на институциите, изпаднали в затруднение, а останалите 10 милиарда - за гарантиране на банковите влогове на частни лица. /АФП