Ако откриете поне един от следните симптоми, незабавно се консултирайте с лекар - в този случай е по-добре да вдигнете напразно шум, отколкото да пропуснете болестта. А при ранното й откриване развитието на деменцията може да се забави.

► Загуба на памет

Това е първият и най-тревожен знак - загуба на памет, което се проявява без причина в ежедневието. Това включва искания за повторение на една и съща информация няколко пъти, нарастваща зависимост от писмени напомняния и трудности при припомняне на скорошни събития.


Кои са останалите признаци на алцхаймер, четете в zdrave.to