Д-р Мариела Василева-Славева е специалист по хирургия на гърдата. Какъв е правилният път след първия момент, когато човек чува диагнозата рак, какво е лицето на съвременната персонализирана медицина по отношение карцинома на гърдата и как тя променя прогнозите и преживяемостта на пациентите, разговаряме с д-р Василева.

Д-р Мариела Василева-Славева е специалист по хирургия на гърдата. Завършва медицина през 2011 г. в Медицински университет - София. Защитила е докторска дисертация на тема „Прогностични и предиктивни фактори при карцинома на млечната жлеза”.


В zdrave.to можете да прочетете цялото интервю с д-р Ставева