Доц. Светлин Цонев, д.м., ръководи новооткритото отделение по ангиология, флебология, ендоваскуларно лечение и лечение на периферно-съдова болест в структурата на Клиниката по кардиология на “Александровска болница”.

Доц. Цонев е специалист по кардиология, ангиология и флебология с над 10-годишен опит и професионална квалификация в неинвазивната сърдечносъдова образна диагностика (експерт по ехокардиография, доплерово изследване на съдове). Разговаряме с доц. Цонев за профилактиката и лечението на периферно-съдовата болест.

- Доц. Цонев, пациенти с каква патология лекувате във вашето отделение?

- Отделението ни диагностицира и лекува пациенти с артериална или с венозно-съдова болест. Това са стеснения на сънни артерии, нарушена артериална циркулация на долните крайници, венозни патологии, като дълбока венозна тромбоза, усложнени състояния след белодробна тромбемболия вследствие на миграция на тромби от дълбоки вени. 

Цялото интервю, четете в zdrave.to