Д-р Апостол Георгиев е специалист по гастроентерология. Завършва Медицински институт “Ив. П. Павлов”, град Пловдив през 1981 г.

Има придобити специализации по вътрешни болести, гастроинтестинална ендоскопия, гастроентерология, интервенционална и доплер ехография.

Започва практиката си като ординатор в гастроентерологичното отделение към Окръжна болница- Сливен, след това като ординатор и старши ординатор в гастроентерологичното отделение на МБАЛ “Пловдив”.

От 2004 до 2010 г. е завеждащ на същото гастроентерологично отделение. От януари 2010 г. е завеждащ на гастроентерологично отделение в частна болница в Пловдив.

Какви са симптомите на болестта на Крон и Синдромът на дразнимото черво вижте на Zdave.to