Ангел Ангелов е основател на ергон център в София. По образование е кинезитерапевт. Завършил е бакалавърска и магистърска степен по кинезитерапия в Националната спортна академия “Васил Левски”.

Магистърската му степен е “Кинезитерапия в областта на ортопедията и травматологията“, където са основните му интереси и практически опит. Работил е и с младежи с увреждания и хора в неравностойно положение, където придобива ценен опит в това как хората с увреждания да вземат активно участие в обществения живот и да се справят с ежедневните предизвикателства, пред които са изправени.

Преминал е допълнителни курсове и обучения по: техника на ергон терапията - базисно и високо ниво, аурикулотерапия, шиацу, мануални мекотъканни техники за мобилизация на тялото и др. 

Какво представлява ергон терапията, както и отговори на много други въпроси може да видите в интервюто с Ангел Ангелов на Zdrave.to