Всеки един от нас, когато се почувства зле и реши, че се разболява, първото нещо, което прави, е да си премери температурата.

Коронавирусът умира при 27°?! Тогава защо живее в човешкото тяло, където тя е поне 36 °?

От медицинска гледна точка това е много важно, защото много заболявания са съпроводени с характерни промени в телесната температурата. Също така и лечението на съответното заболяване може да бъде наблюдавано чрез измерването ѝ.

Като общоприета норма днес се смята, че нормалната температура е между 36.5 – 37.5 °C (98 – 100°F).

Преди близо 150 години немски лекар анализира температурата на 25 000 пациенти и заключва, че нормалните стойности са 37 градуса.

Но множество съвременни проучвания сочат, че изчисленията на Карл Райнхолд Август Вундерлих или не са били верни, или нещата са се променили.

Каква е нормалната температура според новите проучвания четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.