Запитването ми се отнася за процедурата по която лекарят-специалист подготвя и представя в РЗОК заявление за отпускане на направление за изследването ЯМР.

Кой дава разрешение за провеждане на ядрено-магнитен резонанс?

Правилно ли е този специалист да изисква да му платя сумата за това изследване предварително? Какво да направя в случая?

Ангел Стефанов, гр. София

Високоспециализираното изследване ядрено-магнитен резонанс се извършва от лекар-специалист по образна диагностика на основание на издадено “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) от лекар-специалист от извънболничната помощ.

Правилно ли е да искат да платя предварително за магнитен резонанс четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.