Всички знаем, че когато общуваме, е необходимо да се изслушваме, но е факт, че не го правим. Защо постъпваме така, какво се крие зад това?

Бягството от проблема ни осигурява живот в проблема

Какво прави човек, когато иска нещо? Желае го, иска му се да се случи, активен е в това да го реализира, чака го, иска да го притежава, копнее и мечтае за него. Дори повече - когато човек иска нещо, той може да използва властта, която има, и да заповяда нещо на някого, за да се случи това, което иска. 

Обратно - когато не иска нещо, човек го отбягва, избягва, отлага, отхвърля...

Защо не се изслушваме четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.