Кръвта е основата за функционирането на всички системи и органи на нашето тяло. Лошото й състояние може да причини много заболявания. 

Известно е, че кръвта се състои от клетъчната маса и вода. При заболявания в кръвта циркулират отровни патогенни антитела и клетки, които се „забиват“ в тялото след минали заболявания. Възможно ли е да ги очистите от кръвта.

Как да изчистите кръвта с доказани техники от народната аптека, четете в zdrave.to