Д-р Шигеаки Хинохара, който почина през юли 2017 г., навършил 105 години и работеше до последните дни от дългия си живот, никога не е крил тайните за дълголетието си.

Според неговата теория, хората трябва да спрат да се тревожат за дреболии, да продължат да работят, дори когато са стари, да следят за нормалното си тегло, да се забавляват, да изкачват стълбите и да не следват безусловно всички предписания на лекари. 

Той посвещава много години на изучаването на дълголетието. До самата му смърт работният му ден беше 18 часа. А в бележника му имаше записани планове за следващите 5 години.

Името му отново излезе в новите през последните дни заради поредното издание на прочутото му есе “Живей дълго, живей добре”.

Как да живеем дълго и добре? 15 препоръки от д-р Шигеаки Хинохара четете в zdrave.to