Д-р Марин Мухтаров, д.м., практикува в Гастроентерологичното отделение на “МБАЛ - Кърджали”.

През 2016 г. придобива образователната и научна степен “Доктор” в Националния център по заразни и паразитни болести, София, като защитава дисертация на тема “Проучвания върху кистната ехинококоза в Югоизточния родопски регион на България (областите Кърджали, Смолян и Хасково).

Участва с доклади в научни прояви, автор и съавтор е в повече от 40 публикации в български и чуждестранни списания. Има издадена самостоятелна монография и е съавтор в книгата “Паразитни болести в гастроентерологията.

Д-р Марин Мухтаров, д.м., даде ценни съвети за това как да се храним по време на коледните и новогодишните празници, за да не бъдем пациенти на някоя болница. 

Интервюто с д-р Мухтаров, четете в zdrave.to