Д-р Антоан Спасов е ангиолог в Специализирания венозен лазерен център „Варикс  Клиник“ и в Медицински център „Епика“, София. Участвал е в множество международни конгреси по ангиология и съдова хирургия в България и чужбина. 

Д-р Спасов е член на Комисията за сертифициране по ултразвукова съдова диагностика към СУ „Св. Климент Охридски“. Научните и практически интереси на д-р Антоан Спасов са в областта на ултразвуковата диагностика, профилактика и лечение на артериални и венозни заболявания;
скрининг и профилактика на атеросклероза; съвременни минималноинвазивни методи за лечение на разширени вени. Член е на Дружеството по ангиология в България и на Българското дружество по ендоваскуларна терапия.

Какво е характерното за венозните заболявания, какви са последствията от коронавирусна инфекция за периферните съдове и защо са важни скринингът и профилактиката на атеросклерозата, вижте в интервюто с ангиолога д-р Спасов. 

- Д-р Спасов, как се отразява коронавирусната инфекция на хора, които вече имат проблеми с вените?

- Засягането на кръвоносните съдове е една от причините за възникването на усложнения след  разпространилата се през последните две години коронавирусна инфекция. 

По-рискови  са пациенти с установено вече венозно заболяване:  преживяна дълбока венозна тромбоза, белодробна емболия, напреднал процес на атеросклероза, с разширени вени. Вирусът има свойството да засяга структурата на кръвоносните съдове и да предизвиква възпаление (васкулит).

Цялото интервю, четете в zdrave.to