Чудили ли сте се дали има връзка между появата на страховитата болест рак и употребата на алкохол? Японски учени доказаха, че категорично има взаимодействие между двете неща.

Как черният дроб се възстановява след алкохол

В проучването участвали 513 пациенти с рак на стомаха, от които не само азиатци, а и хора с различен произход.

Освен това специалистите събрали 243 проби от тъкани на доброволци от Япония за секвениране на целия геном, а също така получили допълнителни генетични данни от 288 души, съхранявани в медицински бази данни.

Какво се оказало и каква е връзката между рака и алкохола - четете в zdrave.to.