Евродепутатът Николай Бареков разпространи писмо, в призовава всички висши властови институции да се възпротивят на узаконяването на еднополовите бракове у нас и да не ратифицират т.нар. Истанбулска конвенция. Ето какво пише евродепутатът:
Уважаеми Председател на НС, 
уважаеми господин Премиер, 
уважаеми депутати,
обръщам се към Вас в качеството ми на представител на Република България в Европейския парламент и като български гражданин и баща на трима български сина. Не приемайте и не ратифицирайте с гласовете си така наречената " Истанбулска Конвенция"! С подобен акт, може би неволно, вие ще наложите стереотипа на "третия пол" като възпитателен модел за децата ни.

Пол- това е биологично и медицинско понятие, това не е поведенческа и социална роля, която можем да избираме. Не е и просто "роля", защото полът не се играе, той не е просто "стереотип", с него се раждаме по волята на Бог. С подобен акт вие отваряте широко вратата за бъдещи законови и конституционни промени за узаконяване на други абсурдни и противоестествени видове полове, различни от двата съществуващи при човечеството - мъжки и женски.

Отваряте вратата към бъдещо узаконяване на браковете между еднополови и нещо по-страшно: отваряте законово вратата, за да принудите обществото да възпитава в този дух децата ни в бъдеще. Ако толкова искрено желаете да се харесаме на Висшата бюрокрация в Брюксел като либерално и разкрепостено общество, по - добре приемете цял закон за Гей браковете.

Така поне няма да принудите децата ни да играят полово "нестереотипни" поведенчески роли в училище, а ще оберете и овациите на евроначалниците. Спрете това безумно отваряне на кутията на Пандора, докато е време. Безотговорно би било приемането на подобна Конвенция от либерални, центристки, и леви политици.

Предателство е, когато уж патриоти и десни консервативни политици решават да предадат ценностите на своите платформи и на своите избиратели, само за да се харесат на чужденците. Не принуждавайте децата ни да приемат ценности, които са против Бог, против Природата и против здравия Разум на обществото ни, градени с хилядолетия в правилната посока. Не са много държавите приели Истанбулската ковенция.

Не бързайте да веете байряка, чийто символика и цвят нашето общество, и вие самите, не познава и не приема. С вяра в здравия разум и с надежда Бог да пази България от нас самите!