"Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост" /чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България/.
От няколко дни в главата ми се върти този текст от Конституцията. Чувството, че никой не го е еня за държавната собственост , ме гнети. Факти , колкото искаш. Чуваме за застрояване на плажната ивица, унищожаване на дюни, застрояване в националните паркове; продажба или замяна на държавна собственост на принципа &bdquo;кон за кокошка&rdquo;- гори за земи, земи за гори. За дадени без търг и конкурс ловни стопанства, за държавни сгради, заменени за бъдещи неясни ползи и т.н.<br /> <br /> Практиките са порочни, те се възпроизвеждат от всяка власт. Защо ли ? Ами защото правилата са удобни не за обществото, а за самата власт. Управляващите/които и да са те/ не могат да удържат на изкушението да продават, разменят, грабят, забогатяват.. И се питам дали на това безобразие някога ще му дойде краят.<br /> <br /> Процесът на посегателство е така добре отигран през годините на прехода,че се е превърнал в раково образувание за всички държавни институции . <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Коренът на злото беше заложен още в началото на прехода, </strong></span><br /> <br /> когато се заговори за възстановяване на частната собственост в реални граници. Какви реални граници след 45 години , бе хора! Поземлените комисии възстановяваха - къде по документи , къде по спомени на&rdquo; свидетели&rdquo; на принципа - аз на тебе , ти на мене&rdquo;. . Така без предварителна защита на държавната собственост, ценни природни ресурси попаднаха в частни ръце.<br /> <br /> Цялото Черноморие е &bdquo;обрасло&rdquo; с този проблем. Дюни са връщани като орна земеделска земя, скални образувания - като частни поземлени имоти, защитени територии - като малоценни земи. Къмпингите с прилежащата им територия са приватизирани и монополизирани.. Приватизацията на атрактивните държавни курортните комплекси стана също без ясни правила към купувачите &ndash; един собственик за хотелите и цялата територия на Албена, Русалка, Елените и Дюни ; различни собственици за хотелите и парче земя около тях за Златни пясъци и Слънчев бряг. Там, където остана нещо държавно, то се изтупва като брашнен чувал- продава и заменя се по непрозрачен начин, и винаги в ущърб на държавата. Държавните институции, които трябва да пазят това богаство, са изпаднали в летаргия, вървят след събитията и дори участват в тях...във вреда на държавата?!<br /> <br /> Сега , половин година преди парламентарните избори, чуваме обърканите обещания на някои политици. Те ни убеждават ,че щели да оправят набързо работата - за една година ще регистрират дюните /какво ли е правило 20 години МОСВ/, ще променят Закона за Черноморското крайбрежие ; ще променят прословутия ЗУТ / Закона за устройство на територията/; ще осигурят по-голяма прозрачност и възможност за обжалване на ПУП-четата /подробни устройствени планове ; ще накажат виновните.<br /> <br /> Забравиха обаче най- важното - кадастралните карти и планове, които дават устойчивост на поземлените отношения и собствеността. Защо ли? Ами защото там може да се види как е била разграбена държавната собственост и как овластените държавни органи са проспали нейната защита! Фирмите, които правеха плановете за земеразделяне, са същите, които правят и кадастрлните карти на Черноморието. Те са най-важните държатели на информацията. При активното действие на частните собственици и пасивността на овластените чиновници, които трябва да пазят държавната собственост - областните управители , виждаме как тя е &bdquo;изядена&rdquo; от набезите на предприемчивите частници.<br /> <br /> Ще се отнася за гореспоменатите и широко прокламирани действия, нека кажем на господа управляващите, че тази игра вече е играна..Миналото лято ни убеждаваха, че е внесена промяна в Закона за устройство на Черноморското крайрежие и ще бъде спрано всякакво строителство в зона &bdquo;&rdquo;А&rdquo;. Това беше, когато министрите и избирателите се къпеха в морето. Защо досега не е приета промяната? Ами защото <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>черноморски кметове се втурнаха да доказват, </strong></span><br /> <br /> че, ако се наложат предлаганите ограничения, общините им щели да обеднеят?! Нямало да има купувачи/предимно руски граждани/, които търсели жилища само на първа линия.<br /> <br /> Сега щели да ограничат застрояването на дюните в зона &bdquo;Б&rdquo;. Ами да бяха си прочели закона, то си е забранено и сега - по действащия Черноморски закон. Проблемът е, че очевидни за човешкото око дюни не са регистрирани в кадастъра като такива!<br /> <br /> Ще променят прословутия ЗУТ . Ами нали само преди три месеца го променяха - и то така, че местните власти да продължават да безчинстват - при това законово - с частични застроителни планчета . Общите устройствени планове се отложиха за по-светли времена - може би след две години.<br /> <br /> Ще се осигури по-голяма прозрачност и възможност за обжалване на подробните устройствени планове. Това е в правомощията на всесилните черноморски кметове, голяма част от които на всеки 4 години пристават&rdquo; на силните на деня и се чувстват недосегаеми.<br /> Ще създадат законова възможност за по-голяма информираност относно предвижданията на устройствените планове. И това го има в чл. 5,ал.1 на Черноморския закон, само че опитайте се да получите информацията, която ви е необходима. Ще ви донесат от десет кладенаца вода да ви доказват, че засягате лични данни, търговска тайна , служебна информация, която е забранена за обществено ползавне и ред други причини. Или просто ще ви отминат като крайпътен знак.<br /> <br /> Лятото се пробвах по този въпрос в община Созопол. Отидох в приемното време на среща с главния архитект . Наредих се и чаках два часа на опашка. Исках информация за предвижданията на проекта на общия устройствен план, който се работи от 2007 г. и още не е одобрен?!<br /> <br /> Опитах да получа информация от службата по кадастъра докъде се простират границите на зона &bdquo;А&rdquo;. Не можело, давала се само чрез представен нотариален акт! Не се отказах и поисках писмено, по реда на Закона за достъп до обществената информация. Ни вест , ни кост. Даже не получих отказ, за да мога да си потърся правата по съдебен ред.<br /> <br /> Администрацията в тези общини е като щит пред гърдите на своя работодател. Тя е инструктирана, тя е всеотдайна и вярна. Влизаш в общината само в опредлен час и ден, минаваш през зоркия поглед и разпит на охраната, движиш се контролирано по етажите и получаваш леден надменен поглед от служителите. Просто служат хората, знайно на кому и на кого?<br /> <br /> Решаването на проблемите на българското Черноморие &rdquo;на парче&rdquo; и при &bdquo;възникнала необходимост&rdquo; не носи полза никому. Нали си спомняте кризата с електрозахранването на Южното черноморие през лятото на 2011 г. Тогава вицепремиерът Симеон Дянков заяви, че причината е липсата на одобрена площадка за изграждане на подстанцията, а бившият кмет на община Несебър , който бе възнаграден с консулска работа в Украйна, имал &bdquo;съществен принос&rdquo; за създалата са баталия. <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Какво да се прави?</strong></span><br /> <br /> Първо, мораториум на всички сделки с държавната собственост, докато не се устонови и регистрира.<br /> <br /> Второ, ревизия от министрите на регионалното развитие, на околната среда, на земеделието и от областните управители на Добрич, Варна и Бургас на влезлите в сила земеразделителни, лесоустройствени и териториално-устройствени планове, кадастрални карти и създаване на регистър на цялата държавна собственост.<br /> <br /> Трето, продажба и замяна на частна държавна собственост само чрез публично обявен търг.<br /> Четвърто, разработване на <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>стратегия /план, визия, както искате го наречете/ за интегрирано развитие на Българското Черноморско крайбрежие, </strong></span><br /> <br /> облечена в подходящи законови норми и регулации , стандарти и правила за поведение на всички заинтересовани страни . <br /> Нека най-после си поставим една национална цел - да опазим, развием и облагородим онези територии на страната, които ни правят уникални на Балканите. Това са нашето Черноморие , красивите ни планини и богатите минерални води.. България не е нито Гърция, нито Хърватия. Имаме ограничен ресурс - не повече от 350 км. крайбрежна ивица. Опазването и разумното ползване на крайбрежните територии е въпрос пряко и косвено свързан с националната сигурност и дълг към бъдещите поколения. Необходима е силна политическа воля , координирани действия на всички институции, на гражданското общество, за да започне оздравителен процес за ускорено лечение на болестите, които си навлякохме през годините на прехода. <br /> <br /> <strong>Цвета КАМЕНОВА,<br /> бивш директор на дирекция &bdquo;Икономическа и социална политика&rdquo; в Министерския съвет</strong>