Бившият болничен шеф направил от Националния сърдечно-съдов център и Медицински център “Анимакор” скачени съдове
<em>Днес бившата столична Трета градска болница и Националният сърдечносъдов център вече са история. В техните някогашни владения се е настанила Националната кардиологична болница (НКБ), чийто изпълнителен директор до 2005 г. беше доц. Владимир Пилософ. В момента той е председател на Дружеството на кардиолозите в България и началник на отделението по детска кардиология към Клиниката по детски болести и детска кардиология при Националната кардиологична болница.<br /> </em><br /> Преди много години един известен английски детски сърдечен хирург идва у нас с амбицията да развие детската кардиохирургия и като начало дарява 15 000 долара. За времето това са много пари, с които може да се направи не малко. И то се прави. С дарението се създава фондация на негово име, наречена &ldquo;Детско сърце - Мартин Елиот&rdquo;. Англичанинът възлага управлението й на доц. Владимир Пилософ - детски кардиолог. Според доцента с особена фамилия точният му статут на управляващ не е толкова важен. Важното било, че фондацията направила &ldquo;доста нещица&rdquo; за развитието на детската кардиология. С нейни пари един куп негови колеги се разходили тук и там по конгреси, международни семинари и пр., ако се вярва на доц. Пилософ. <br /> <br /> Интересното е, че в устава и целите на тази фондация има клауза, която дава възможност да се създаде и частен кардиологичен медицински център - пионер в областта на комплесните и разнообразните специализирани изследвания. Такива в България тогава все още няма. Така <br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><strong>на бял свят се пръква Медицинският център &ldquo;Анимакор&rdquo; ЕООД, <br /> </strong></u></span><br /> който първоначално се разполага на териториията на Националния сърдечносъдов център, чийто директор тогава е доц. Пилософ, и е собственост на фондация &ldquo;Детско сърце - Мартин Елиот&rdquo;. Въпросният Медицински център &ldquo;Анимакор&rdquo; ЕООД след това се трансформира в едноименния &ldquo;Анимакор&rdquo; ЕООД. Разликата между двата медицински центъра вече е в това, че собственик на сто процента от капитала е доц. Владимир Пилософ. Доцентът дава мъгляви и философски разяснения по въпроса: &ldquo;На фондацията...все пак това, че фондацията по смисъла на закона е в частна полза, съвсем не означава, че е частна, нали така? В момента аз нямам никакви отношения като директор на НКБ с &ldquo;Анимакор&rdquo;. Чрез фондацията - да. Но аз нямам нито финансови, нито парични взаимоотношения. Нито пък идват пари от медицинския център към фондацията. Това нещо е проверявано. Има проверки на Висшата административна прокуратура, на полицията... както виждате, няма нищо до този момент. Сега има сигнал за конфликт на интереси. Тече проверка на министерството. Всеки момент трябва излезе с решение по въпроса.&rdquo; <br /> <br /> Неясните обяснения на доц. Пилософ по въпроса за управлението и собствеността на фондацията и капитала на &ldquo;Анимакор&rdquo; след справка в ДАКСИ се оказват нещо съвсем ясно и простичко: &ldquo;Медицински център &ldquo;Анимакор&rdquo; ЕООД към дата 20.01.2011 г. според търговския регистър е с капитал 5 000 лв. Управител е Румяна Димитрова Рахнева. Собственик - Фондация &ldquo;Детско сърце&rdquo; - Мартин Елиот&rdquo;.<br /> <br /> Според данни от регистър БУЛСТАТ &ldquo;Анимакор ЕООД&rdquo; е с капитал 5 000 лв. Дяловете са общо 100 като един дял е 50 лв. Като управител е вписана Румяна Рахнева, а <br /> <span style="color: #800000"><u><strong><br /> като собственик на дялово участие с 5 000 лв., представляващо 100% от общия капитал, е вписан Владимир Борисов Пилософски.&rdquo;</strong></u></span><br /> <br /> През 2002 г. на адреса на Националния сърдечносъдов център на ул. &ldquo;Коньовица&rdquo; № 65, чийто директор е бил доц. Пилософ, е регистриран Медицински център &ldquo;Анимакор&rdquo; ЕООД. След регистрацията следва и самото настаняване. Интересно е дали съществува договор за наем и ако има такъв, дали са плащани всички разходи - ток, вода, охрана, санитарно обслужване и т.н. <br /> <br /> През 2005 г. здравният министър Гайдарски незнайно защо уволни директора доц. Пилософ и от територията на Националния сърдечносъдов център &ldquo;изчезва&rdquo; Медицински център &ldquo;Анимакор&rdquo;. Днес, когато доц. Пилософ отново работи в НКБ, и &ldquo;Анимакор&rdquo; е в помещенията на бившата Трета градска болница. <br /> <br /> <em><strong>Славей Костадинов, Жоро Захариев</strong></em>