<strong>Бях три години пенсионер по болест, зачита ли се при пенсионирането това време за осигурителен стаж?<br /> Елена ИВАНОВА, Ямбол <br /> </strong><br /> Г-жо Иванова, в чл. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) подробно са изложени всички случаи, при които се зачита осигурителен стаж. Времето, през което сте получавали пенсия за инвалидност, не се зачита за трудов стаж. За такъв се зачита само периодът, през който са ви плащани осигурителни вноски.<br />