"Балканфарма" - Троян АД, "Балканфарма" – Дупница АД и "Балканфарма" – Разград АД реализират 11,3% спад на продажбите си за 2008 г. до 128,6 млн. лв., показват данни на трите дружества. Собственик и на трите е исландската компания Актавис.
Нетната печалба на трите завода намалява с 93% до 1,4 млн. лв. за 2008 г. спрямо 20 млн. лв. нетна печалба за 2007 г.<br /> Брутната печалба намалява с 42% до 21,8 млн. лв., а оперативната с 83% до 3,9 млн. лв. Брутната печалба е на база разходите за производство, а оперативната е след добавяне на разходите за продажби и администрация към разходите за производство.<br /> Най-много намаляват продажбите в Балканфарма - Разград, където спадът е с 19,7% до 19,6 млн. лв. Балканфарма - Троян реализира загуба от 1,7 млн. лв., докато другите два завода са на печалба.<br /> И трите завода развиват хуманитарно-фармацевтично производство.<br /> За сравнение &quot;Софарма&quot; АД реализира неконсолидирани продажби за 2008 г. от 187,5 млн. лв. и 19,3 млн. лв. нетна печалба.<br /> &quot;Биовет&quot; АД, която има и хуманитарно и ветеринарно-фармацевтично производство, реализира 102,5 млн. лв. продажби и 615 хил. лв. нетна печалба за 2008 г. <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ<br /> </b>