В навечерието на Коледа и Нова година, Бизнес център Пловдив посрещна своите клиенти от различните сегменти – корпоративен, малки, средни и микро предприятия (МСП), и Частно банкиране, за да отбележат настъпващите светли празници. На 16 декември г-н Борислав Василев, Главен регионален мениджър на регион Пловдив, поздрави гостите и пожела на всички присъстващи здраве, лично щастие и бизнес успехи. Дългогодишни клиенти и бизнес партньори заедно с Главния регионален мениджър и мениджъра на бизнес центъра вдигнаха наздравица и се насладиха на прекрасна нова интерпретация на коледни песни.
&nbsp;В обръщението си към гостите Главният регионален мениджър и мениджъра на бизнес центъра споделиха визията на Банка ДСК за въвеждането на нов бизнес модел, базиран на разширяване на корпоративния и МСП клиентски сегменти и предоставяне на разнообразни подходи в обслужването на бизнес клиенти. Новата бизнес стратегия на Банка ДСК функционира от началото на годината, когато бяха открити бизнес центрове и зони на Банка ДСК в градовете София, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, Бургас, Сливен, Хасково, Враца, Плевен, Русе и Благоевград.<br /> <br /> Основен момент от функционирането на новия бизнес модел наред с изграждането на специализирани бизнес центрове и обособени зони е и ангажиментът на висококвалифицирани специалисти с обслужването на отделните категории бизнес клиенти. Те предлагат максимално ясни и адаптирани към необходимостите на всеки бизнес сегмент продукти и услуги.<br /> <br /> Банка ДСК се ориентира през изтичащата година към нови стратегически перспективи -позициониране в сферата на партньорства с корпоративния и малкия и среден бизнес. Новите приоритети бяха наложени, от една страна, от динамиката на пазара, а от друга, от осъзнатата отговорност на Банка ДСК като водеща банкова институция със силно влияние върху националната икономика. <br /> <br /> Бизнес организациите, малките и средни предприятия, микро предприятията са гръбнакът на икономиката, а като фактор в икономическото развитие на страната, Банка ДСК има капацитет и отговорност да подкрепя, стимулира и финансира развитието на МСП и бизнеса, да подпомага изграждането на устойчиви бизнес модели. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br type="_moz" />