Финансовото богатство на българските домакинства възлиза на 32 милиарда лева, което е 55% от Брутния национален продукт на страната. Това съобщи Красен Йотов от „Индъстри Уоч“.
По думите му ръстът на годишна база на богатството към юни 2008 г. е 23 на сто спрямо същия период на миналата година. Финансовите активи на българите, без кредити и ипотеки, са 22 милиарда лева. Голяма част от спестяващите българи държат парите си в брой, депозити, ценни книжа, акции. През последната година домакинствата се насочват към нискорисковите активи – депозити и пари в брой.
От реалните активи най-голям е делът на жилищата. Общата стойност на собствените жилища в областните градове на България възлиза на 73 милиарда евро. Според данните от изследването ръстът на кредитите за домакинствата е 50%, като същевременно делът на жилищните кредити остава относително нисък – 40 на сто.

Според представени данни на социологическа агенция „Скала“, 57% от българите нямат спестявания, а тези които имат ги държат най-вече в срочни и спестовни депозити. 71% от българите декларират, че имат доход от работа в чужбина през последните три години.
По повод на изнесените данни старши икономистът на Институт „Отворено общество“ Георги Ангелов коментира, че е невъзможно българите да декларират официално ниски доходи, а да имат толкова голямо финансово богатство. Като пример той посочи, че около 200 хиляди работници в строителството декларират заплата от 400 лева, а реално получават по 1000. Така общата сума на откритите доходи в строителството възлиза на близо 1,5 милиарда лева. Според други изчисления в туризма се укриват близо половин милиард лева. Според Ангелов, това е напълно обяснимо заради високите данъци и осигуровки в България. /Дир.бг