Преките чужди инвестиции в страната за периода януари-май 2014 г. са 302,6 млн. евро, което е с 33,8%, или със 154,3 млн. евро по-малко от същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Само за месец май чуждите инвестиции са 8,6 млн. евро, при 151,8 млн. евро за същия месец на 2013 г., пише в. "Стандарт".
Инвестираният дялов капитал за периода януари-май (преведени/изтеглени парични и апортни вноски в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 23,5 млн. евро. Той е по-малък с 308,3 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2013 г. (331,8 млн. евро). <br /> <br /> Инвестициите на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти са 45,8 млн. евро, при 56,9 млн. евро за януари-май 2013 г. Същевременно българските фирми взимат повече заеми от чуждестранните си компании майки. За януари-май 2014 г. нетната промяна на задълженията между български фирми и чуждите инвеститори е положителна в размер на 183,4 млн. евро, при 65,8 млн. евро за същия период на миналата година. <br /> <br /> Реинвестираната печалба от страна на чужди инвеститори за първите пет месеца на годината се оценява на 95,8 млн. евро, при 59,4 млн. евро за същия период на 2013 г. По държави най-големите преки инвестиции у нас за януари-май 2014 г. са от Британски Вирджински острови (110,5 млн. евро), Холандия (74,5 млн. евро) и Австрия (58,8 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци са към Франция (-46,4 млн. евро) и Люксембург (-45,3 млн. евро).<br /> <br /> Преките инвестиции на български компании в чужбина за януари-май 2014 г. са 70,6 млн. евро, при 50,4 млн. евро за същия период на 2013 г.&nbsp;Наред с намаляването на чуждите инвестиции се увеличава дефицитът във външната търговия, а от страната се изнасят и пари под формата на депозити. В резултат дупката в платежния баланс на страната достигна 677,3 млн. евро за първите пет месеца на тази година. Тя е с 41% по-голяма от същия период на 2013 г.(-479 млн. евро). За януари-май 2014 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1,4 млрд. евро при дефицит от 929,9 млн. евро за същия период на 2013 г. <br /> <br /> За първите пет месеца на годината салдото на услугите (където влизат получените и похарчени пари от туризъм) е положително в размер на 280 млн. евро при 227 млн. евро за същия период на миналата година. Нетните текущи трансфери (където влизат получените пари от ЕС и от емигрантите) са 935,3 млн. евро, при 1,18 млрд. евро за същия период на 2013 г.<br /> <br /> Финансовата сметка на платежния баланс за януари-май е отрицателна в размер на 480,5 млн. евро при отрицателна сметка от 882,2 млн. евро за същия период на 2013 г. Освен чуждите инвестиции във финансовата сметки влизат и предоставени търговски кредити, заеми и влизащи и излизащи от страната пари под формата на валута и депозити. <br /> <br /> Прави впечатление, че за пет месеца изтичането на капитали от страната под формата на валута и депозити е на стойност 389,4 млн. евро, а за последните 12 месеца е 1,2 млрд. евро. По това перо през последните 12 месеца към края на май 2013 г. в страната са влезли 848 млн. евро. <br /> <br /> В същото време продължава и тенденцията банките в страната да разчитат все повече на български средства, а не на капитали, получени от техните собственици - чуждестранни финансови институции. Депозитите на чуждестранни компании в страната намаляват с 204 млн. евро за пет месеца, при спад с 484 млн. евро за същия период на миналата година. /БЛИЦ