Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите в Ловеч отчете 60,3 млн. лв. приходи от данъци и осигуровки за деветте месеца на т.г. Въпреки икономическата криза и последиците от нея, са се увеличили с 2 498 000 лв. в сравнение със същия период на 2008 г., а ръстът е 4,32%, предаде кореспондент на БЛИЦ.
В Централния бюджет са постъпили 21 млн. 311 хиляди лева, което е с 4 млн. 351 хиляди лева повече в сравнение с 30 септември 2008 г., ръст от 25,66%, съобщиха от НАП-Ловеч. <br /> <br /> От осигурителни вноски постъпленията са 39 млн. 067 хил. лева. От тях за Държавно обществено осигуряване са постъпили 24 млн. 607 хиляди лева. Тук има намаление на приходите с 4 млн. 121 хиляди лева или спадът спрямо същия период на миналата година е 14,35 на сто. Постъпленията са намалели поради законодателно сваляне на ДОО с 4 на сто. <br /> <br /> Вноските за Националната здравноосигурителна каса са 10 млн. 140 хиляди лева. При тях има увеличение с 2 милиона 327 хиляди лева в сравнение с края на септември 2008 г. или те бележат ръст от 29,79%. Постъпленията са нараснали следствие законодателното увеличение на здравната вноска от 6 % на 8% през 2009 г. <br /> <br /> Вноските за Допълнително задължително пенсионно осигуряване са 3 милиона 790 хиляди лева, увеличението е със 181 хиляди лева, ръст от 5,04%. Постъпленията са нараснали, тъй като все повече лица, родени след 1-ви януари 1960 г., започват трудовата си дейност. <br /> <br /> Друг фактор за увеличението е повишаването на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. В Учителския пенсионен фонд са влезли 409 859 лева, увеличение с 29 хиляди лева, ръст 7,67 на сто. <br /> Приходите, събрани от ТД на НАП-Ловеч, за 2009 г., се очаква да бъдат около 80 млн.лв., близки до целевите стойности, с малко неизпълнение, прогнозират от ведомството. <br /> <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br /> <br />