Фискалният резерв нарасна до 4 млрд. лв. през миналата седмица. Парите от резерва в БНБ са 3,35 млрд. лв. към 17 февруари, сочат данните на Централната банка.
Отделно в търговските банки в момента се държат още около 600 млн. лв. от фискалния резерв на страната. В края на миналата година фискалният резерв беше 5 млрд. лв.<br /> <br /> По данни на финансовото министерство причините за намаляване на резерва са плащания през януари по държавния дълг и на земеделските производители. През първия месец на годината плащанията по вътрешния и външния дълг са около 0,5 млрд. лв., а емисиите на държавни ценни книжа са 0,2 млрд. лв.<br /> <br /> За земеделските производители парите от фискалния резерв са 725 млн. лв., от които 650 млн. лв. са за сметка на ЕС и подлежат на възстановяване. Допълнително за стопяването на фискалния резерв през първите дни на февруари е допринесло и изплащането на пенсии и други социални плащания. След 14-о число на месеца обаче постъпват приходите от ДДС и акцизи, което вече е повишило резерва от достигнатите седмица по-рано рекордно ниски около 3 млрд.<br /> <br /> На практика обаче законът не е нарушен, въпреки че фискалният резерв в момента е по-нисък от заложените минимални прагове. Причината е, че изискването за поддържане на резерв над 4,5 млрд. лв. трябва да е изпълнено към 31 декември 2012 г., гласи Законът за бюджета. От Министерството на финансите очакват фискалният резерв да се възстанови над прага от 4,5 млрд. лв. след месец март.<br />