Международната кредитна карта VISA FreeCard е специално разработена за самоосигуряващи се хора със стабилни доходи, като за кандидатстване са необходими единствено копие от последна подадена данъчна декларация и лична карта.
Кредитните лимити се определят индивидуално, на базата на осигурителния доход на клиента. <br /> <br /> Освен всички функционалности на стандартната международна кредитна карта, VISA FreeCard се предлага също така с преференциални такси, комисиони и лихвени проценти, както и голям гратисен период за погасяване на задълженията. Предимствата на VISA FreeCard са: безплатно издаване и преиздаване на картата; без такси за плащане в търговски обекти в страната и чужбина, както и без такси за плащане в Интернет; диверсифициран лихвен процент &ndash; сумите по плащане на ПОС терминал се олихвяват с 15% годишно, а тези по теглене на пари в брой със 17% годишно; чип технология, гарантираща висока сигурност на плащанията.<br /> <br /> За основен елемент от визията на картата е избран оригами жеравът, символ на мира, надеждата и свободата, който може да бъде и асоцииран и с гъвкавостта и свободата в практикуването на свободните професии, стабилност и оптимизъм за развитие. Символизиращ лекота и хармония, жеравът цели да покаже, че кредитната карта VISA FreeCard улеснява деловото ежедневие на практикуващите свободни професии. <br />