Има начин от 2 лева да изкараме 5 или 10 лева. И той е абсолютно законен. 

Точно преди една година БНБ извади от обращение банкнотите с номинал 2 лева и ги замени с монети. Така от 1 януари тази година книжните двулевки престанаха да бъдат законно платежно средство.

За хората, които са скътали банкноти от 2 лева, Централната банка даде опция – парите да се обменят на касите на БНБ по номинална стойност, без ограничение на количеството и без такса. Краен срок за тази обмяна не бе посочен. Така всеки, който има банкнота от 2 лева може да получи срещу нея точно 2 лева, но на монета. 

Това обаче изисква време и усилия от страна на притежателите на излезлите от обращение пари. Затова някои предпочетоха да си запазят като сувенир няколко банкноти с лика на Паисий Хилендарски. Други пък ги обявиха за продажба в специализираните сайтове. Там двулевката от близкото минало е с цена между 5 и 10 лева, видя „Марица”. 

Потенциални купувачи са не толкова колекционери, колкото хора, които искат да запазят парите за спомен. По празниците комплект от стари банкноти служеха и за нетрадиционни подаръци.

Припомняме, че виолетовата банкнота с лика на Паисий Хилендарски бе пусната за първи път през 1999 година и замени старите банкноти от 2000 лева при деноминацията на българския лев през същата година. Монетата от два лева също е с образа на Паисий Хилендарски.