Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и образува производство за разследване на евентуално извършени нарушения по чл. 18 от ЗЗК – злоупотреба с господстващо положение, Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/ от страна на предприятията влизащи в Групата ЕВН България, на пазара на услугата по доставка и продажба на електроенергия за битови потребители на територията на Югоизточна България.
Производството е образувано след получени писма и жалби от Инициативен комитет на граждани – кв.”Кенана”, гр. Хасково, потребители на ЕВН България, гр. Хасково, декларация на общинските съветници на гр. Хасково срещу дейността на фирма ЕВН и др.
В сигналите се посочва, че абонатите са получавали електроенергия с напрежение под 220 V, в резултат на което електроуредите не функционират или изгарят, но въпреки подадените жалби, замервания не са извършвани. Има информация за отказ за поддръжка и отказ за присъединяване на нови абонати към електрическата мрежа на EВН с аргумента, че съществуващите мрежи в посочените райони не са проектирани и не са собственост на EВН. Твърди се още, че собствениците на имоти са принуждавани да предоставят отстъпено право на строеж от частните си имоти в размер - 6 кв. м., върху които да бъдат изградени необходимите нови трафопостове.
По смисъла на ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията може да наложи санкция до 300 000 лв. и да постанови прекратяване на нарушението. /БЛИЦ