Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ наложи три имуществени санкции по 250 000 лв. на ЗПАД “Булстрад” АД, “Застрахователна компания Български имоти” АД и ЗПК “Лев инс” АД, шест санкции по 175 000 лв. на ЗПАД “Алианц България” АД, ЗПАД “Армеец” АД, ЗАД “Виктория” АД, “Дженерали застраховане” АД, “Застрахователно дружество Евроинс” АД и ЗД ”Булинс” АД, три санкции по 150 000 лв. на “Интерамерикан България” ЗЕАД, “Общинска застрахователна компания” АД, “ХДИ” ЗАД и две санкции по 100 000 лв. на ЗК „ДСК Гаранция” и ЗПАД “Енергия”, съобщиха от комисията.
Комисията санкционира и Асоциация на българските застрахователи с имуществена санкция в размер
20 000 лева. Предприятията са извършили нарушения на чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗЗК и по чл. 81, ал.1, т.1 от ДЕО. Комисията постанови прекратяването им.  Производството е образувано по самосезиране, на 20 декември 2007 г., във връзка с подписания от Асоциацията “Меморандум за изработване на общи позиции, предприемане на съвместни действия, създаване на благоприятни условия за развитие на дейността по сключване на задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и за извършването й при условията на лоялна конкуренция, гарантиращи защита на интересите на българското общество и на застрахователната общност”.  Анализът на КЗК показва, че подписаният Меморандум, макар и само проект, цели определянето на единна минимална премия по застраховката „Гражданска отговорност”, както и определяне на максимален размер на комисионните възнаграждения на застрахователните посредници. Предвидените в документа ограничения не намират основание в Кодекса за застраховане, както и в указанията на Комисията за финансов надзор. Споразуменията между предприятия, както и решенията на сдружения на предприятия, които имат за предмет пряко или косвено фиксиране на цени или на други търговски условия, представляват най-тежкото нарушение на правото на конкуренцията и водят до най-сериозните увреждания на пазара. По този начин директно се подменя модела на ефективната конкуренция със самоограничително съгласувано поведение на участниците на пазара. Премахва се тяхната възможност и стимул да оказват реален конкурентен натиск помежду си. Поради тази причина, в европейската практика е прието, че споразумения или решения с такъв предмет са незаконни сами по себе си (per se), дори когато все още не са предизвикали реален ефект на пазара.  Това е първият случай, в който КЗК прилага директно забраната по чл. 81 от Договора за създаване на европейската общност (ДЕО), поради възможния ефект на Меморандума, върху търговията между държавите членки на ЕС. /БЛИЦ