При потребителските заеми и договорите за разсрочено плащане кредиторите да нямат възможност да продадат вземането си на колекторска фирма при първото забавяне на някоя вноска. Това гаси становище на Министерството на финансите (МФ) по внесени в парламента от депутати от ГЕРБ промени в Закона за защита на потребителите, пише Труд.

Кредиторите трябва да предприемат действия за доброволно плащане при забавяне на вноска от клиента за някакъв минимален период от време, в който да нямат право да прехвърлят вземането, предлагат от МФ.

Това ще даде възможност на потребителите с временни затруднения да възстановят плащанията и ще предотврати практиките на недобросъвестни кредитори да прехвърлят вземанията си на колекторски фирми и при най-малката забава от страна на длъжника, посочват от МФ.

Депутатите от ГЕРБ предлагат дълговете на хората да не могат да бъдат прехвърляни, ако не са дали писмено съгласие за това. А освен това кредиторът да бъде задължен да уведоми клиента си за прехвърляне на вземането на колекторска фирма на последния съобщен от потребителя адрес.

Уведомлението на длъжника да бъде доказвано с подпис върху обратната разписка за писмото или по друг подходящ начин, предлагат от МФ.

От значение за защита правата на потребителите е уведомлението да бъде реално извършено и потвърдено, посочват от министерството.

Вземане от потребител да не може да бъде прехвърляно частично или на няколко колекторски фирми, предлагат депутатите от ГЕБ. Да бъде създаден регистър на фирмите, които се занимават със събиране на дългове, предлагат от БНБ в свое становище към законопроекта.

И допълват, че контролът дали колекторите прилагат нелоялни търговски практики трябва да се осъществява от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Според МФ регистърът на колекторите трябва да е именно към КЗП.

Кредиторът се обажда от 8 до 20 ч.

Не може да използват заплахи

Кредиторът може да осъществява контакти с длъжника само по телефона, електронна поща и пощенски пратки, като не могат да бъдат използвани заплахи, обиди или каквато и да било форма на принуда, гласят предложенията на депутати от ГЕРБ за промени в Закона за защита на потребителите.

Контактите по телефона ще се осъществяват в работни дни от 8 до 20 часа, а в неработни - от 10 до 14 ч. и от 16 до 18 г., предвиждат промените.

Няма да се допускат контакти с потребителя на работното му място, така че колегите му да разберат, че дължи пари. Няма да може да бъдат поставяни уведомления за длъжника на обществени места.

Срещите с длъжника ще може да бъдат в офиса на кредитора в работно време.

Срещу тези текстове се обявяват от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране. Според нея предложените промени щели да ограничат изрядните колектори при събиране на вземанията.