Русия е изпаднала в дефолт по външните си дългове, потвърди международната рейтингова агенция "Мудис". Москва не е извършила плащане на лихви по две емисии държавни облигации, след като изтече 30-дневният гратисен период, съобщиха ДПА и БТА. 

Това е първият дефолт на Русия по външния й дълг от времената на болшевишката революция. През 1998 г. страната изпада в дефолт, но по вътрешния си дълг, и той е причинен от финансовата криза, породена от спада на цената на петрола и колапса на рублата.

Вчерашният дефолт обаче не е фалит. Западните санкции направиха плащанията на дълговете практически невъзможни. 

С оглед на ситуацията дефолтът можеше да се очаква и финансовите пазари бяха преценили риска и го бяха определели като "управляем".