Обучават хората от село какви възможности за финансиране на бизнес могат да имат . Това става днес на норочен семинар в Стара Загора, предаде кореспондентът на БЛИЦ в града.
Целта му е да се информират потенциалните кандидати, които имат намерения, или развиват бизнес в рамките на Програмата на развитие на селските райони за периода от 2007-2013 г, а именно по стартиралите направления: ”Създаване на стопанства на млади фермери”, ”Модернизиране на земеделски стопанства”, ”Съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния”, ”Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони”,”Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони”, „Агроекологични плащания”, и „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални мeстни инициативни групи в селските райони”. Участниците в семинара ще се запознаят с условията за кандидатстване, с критериите за подпомагане и прилагането на нормативната база. Лектори са експерти от Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните, както и от Областните служби на Държавен фонд  „Земеделие”- Разплащателна агенция. /БЛИЦ