Общото събрание на Овергаз Капитал гласува увеличение на собствения капитал на 5 милиона лева, съобщиха от компанията.
Новият Борд на директорите включва Сашо Дончев, Илиян Илиев и Ангел Иванов. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Илиян Илиев. Овергаз Капитал започна оперативна дейност преди година и половина и е дъщерна компания на Овергаз Холдинг. Дружеството предлага финансиране на индивидуални и корпоративни клиенти. /БЛИЦ