Международната организация на труда (ILO) ревизира прогнозата си за изгубените работни места вследствие на пандемията от коронавирус.


Организацията към ООН е изчислила, че 305 милиона работни места на пълен работен ден могат да бъдат затворени само през второто тримесечие на тази година, информира АП.

В сравнение с предкризисните нива (последната четвърт на 2019 г.) сега се очаква 10,5% влошаване, което е равнозначно на 305 милиона работни места на пълен работен ден (като се предполага 48-часова работна седмица). Предишната прогноза беше 6,7% или 195 милиона работници. Ревизията е в резултат на удължените и разширени мерки в борбата с коронавриуса.

ILO също прогнозира, че 1,6 милиарда работници в "неформалната икономика", която включва производствени дейности, които не са обхванати от статистиката или от данъчните и митническите власти, са пред опасност да останат без препитание.

Това представлява близо половината работната ръка на световно ниво от 3,3 милиарда души.